ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A Hirdetők által a Vállalkozásokra leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban

A NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján adatkezelési tevékenységet végez a Hirdetők által a Vállalkozásokra leadott értékelésekkel kapcsolatban.

Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül Hirdetőként regisztrál, majd ezt követően hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le a Vállalkozásról („Érintett”).

Az adatkezelés jellege: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

Az adatkezelés célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének és a Hirdetők elégedettségének növelése.

A vonatkozó jogi előírások, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság joggyakorlata (a NAIH/2018/2570/2/V és NAIH/2016/1684/2/V ügyszámok alatt hozott állásfoglalások), valamint a korábban hatályos személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye alapján a NETeszereld Kft. a fenti adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban érdekmérlegelést folytatott le a lent összefoglaltak szerint.

Az adatkezelés jogszerűsége:

A NETeszereld Kft. a fent rögzített adatkezelési tevékenységet a NETeszereld Kft., mint adatkezelő, azaz saját jogos érdekében végzi.

A NETeszereld Kft. ’Hirdetők’ és Vállalkozások számára nyújtja szolgáltatásait, abból a célból, hogy ezen tevékenysége során gazdasági hasznot realizáljon. Annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. platformjait használó Hirdetők nagyobb biztonsággal választhassák ki az igényeiknek leginkább megfelelő Vállalkozást, a Vállalkozásokkal kapcsolatban elégedettségüket, vagy elégedettlenségüket kifejezhessék, így más Hirdetők számára hasznos információt hozhassanak létre, ezáltal növelve a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok által nyújtott felhasználói elégedettséget, végsősoron növelve ezzel a potenciális elégedett felhasználók számát, ezzel pedig elősegítsék a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeinek érvényesülését, szükséges, hogy a Hirdetők értékeléseket adhassanak le a Vállalkozásokról.

A fent meghatározott adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos. A fenti célok a személyes értékelések, vélemények leadásán kívül más módon nem valósulhat meg, nincs arra alkalmas mód, hogy a jelen adatkezelésen kívül más Hirdetők széleskörű, pártatlan személyektől származó információkat szerezzenek a Vállalkozókról.

Ezen adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Érintettek maguk dönthetik el, hogy kívánnak-e értékelést leadni, vagy sem. Amennyiben valamely hirdető nem kíván értékelést leadni, úgy a jelen adatkezelés szempontjából rá vonatkozó személyes adat nem keletkezik, ezért nem válik Érintetté.

Az, hogy a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok használóinak lehetőségük van értékelést leadni számukra is hasznos, hiszen ezáltal akár ők maguk a későbbiekben, akár más felhasználók megfontoltabb üzleti döntést hozhat.

Előnyként jelentkezik továbbá az Érintettek számára, hogy az értékelés leadásával lehetőségük nyílik kifejteni véleményüket egy adott Vállalkozás munkájáról, annak minőségéről.

Az Érintettek oldalán is jelentkező előnyökkel szemben az Érintetteknek az adatkezeléssel okozott joghátrány abban áll, hogy az általuk létrehozott információt (a leadott értékelést), mint személyes adatot a NETeszereld Kft. hosszabb ideig őrzi (az értékelt Vállalkozás profiljának törléséig), mely idő alatt utólagosan az Érintett átértékelheti a korábbi álláspontját, illetve azt a szándékát, hogy a véleményét hozzáférhetővé tegye.

A NETeszereld Kft. jogos érdekének érvényesülése – a személyes adat létrejöttének (a Hirdetők által előállított információ, melyet a Hirdetők maguk írnak meg és adnak le, önkéntes alapon) módjára is tekintettel – mindenképpen meghaladja az Érintetteknek okozott esetleges hátrányokat. Tekintettel arra, hogy az értékelés leadása a Hirdetők számára nem kötelező, hanem csak lehetőség, így a NETeszereld Kft. jogos érdeke és a Hirdetők személyes adatainak kezeléséből eredő joghátrány között nincs egyensúly, a NETeszereld Kft. jogos érdeke meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt.

A NETeszereld Kft. az Érintettek érdekeinek védelme érdekében a személyes adatokat korlátozott ideig kezeli, a személyes adatokat törli az értékelt Vállalkozások regisztrációjának törlését követően, így NETeszereld Kft. jogos érdeke továbbra is meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt.

A NETeszereld Kft. a jelen érdekmérlegelési tesztet elérhetővé teszi az Érintettek számára saját weboldalán, valamint részletesen tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelési tevékenységéről, az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az érdekmérlegelés eredménye:

A NETeszereld Kft. a fenti érdekmérlegelési teszt értelmében jogosult a Hirdetők, mint érintettek által a Vállalkozásokra leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység folytatására, jogos érdeke alapján, tekintettel arra, hogy a NETeszereld Kft. jogos érdeke felülmúlja az Érintetteket az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben úgy vélik, hogy a NETeszereld Kft. az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével, vagy más módon megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, abban tiltakozhatnak az adatkezelés ellen a NETeszereld Kft-nél, vagy fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Oldaltörés

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A Vállalkozások által a Hirdetőkre, mint Érintettekre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban

A NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján adatkezelési tevékenységet végez a ’Vállalkozások’ által a ’Hirdetőkre’ leadott értékelésekkel kapcsolatban.

Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül Hirdetőként regisztrál, majd ezt követően hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül a vele szerződő Vállalkozás értékelést ad le a Hirdetőről („Érintett”).

Az adatkezelés jellege: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

Az adatkezelés célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése.

A vonatkozó jogi előírások, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság joggyakorlata (a NAIH/2018/2570/2/V és NAIH/2016/1684/2/V ügyszámok alatt hozott állásfoglalások), valamint a korábban hatályos személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye alapján a NETeszereld Kft. a fenti adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban érdekmérlegelést folytatott le a lent összefoglaltak szerint.

Az adatkezelés jogszerűsége:

A NETeszereld Kft. a fent rögzített adatkezelési tevékenységet a NETeszereld Kft., mint adatkezelő, azaz saját jogos érdekében végzi.

A NETeszereld Kft. Hirdetők és Vállalkozások számára nyújtja szolgáltatásait, abból a célból, hogy ezen tevékenysége során gazdasági hasznot realizáljon. Annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. platformjait használó Vállalkozások nagyobb biztonsággal választhassák ki azon Hirdetőket, amelyekkel szerződést kívánnak kötni, a Vállalkozások a Hirdetőkkel kapcsolatos pozitív vagy esetlegesen negatív tapasztalataikat rögzíthessék, véleményüket kifejezhessék, így más Vállalkozások számára a Hirdető megbízhatóságát erősítsék, illetőleg a negatív vélemények esetén a Hirdetővel szerződést kötni kívánó többi Vállalkozás ezek alapján megfontoltabban adhasson ajánlatot a Hirdető számára, azaz más felhasználók számára hasznos információt hozzon létre, ezáltal növelve a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok által nyújtott felhasználói elégedettséget, végsősoron növelve ezzel a potenciális elégedett felhasználók számát, ezzel pedig elősegítsék a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeinek érvényesülését, szükséges, hogy a Vállalkozások értékeléseket adhassanak le a Hirdetőkről.

A fent meghatározott adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos. A fenti célok a személyes értékelések, vélemények leadásán kívül más módon nem valósulhat meg, nincs arra alkalmas mód, hogy a jelen adatkezelésen kívül a Vállalkozások széleskörű, pártatlan személyektől származó információkat szerezzenek a Hirdetőkről, mielőtt azok számára ajánlják szolgáltatásaikat.

Az, hogy a NETeszereld Kft. által fenntartott platformokon keresztül a Vállalkozásoknak lehetőségük van értékelést leadni a Hirdetőkről, pozitív vélemény leadása esetén a Hirdetők számára is hasznos. Az Érintettekre leadott pozitív értékelések alapján más Vállalkozások szívesebben ajánlják nekik szolgáltatásaikat, ezért feltételezhetően nagyobb számú Vállalkozás közül jobban ki tudják választani a nekik legmegfelelőbb ajánlatot nyújtó Vállalkozást.

Az Érintettek oldalán is jelentkező előnyökkel szemben az Érintetteknek az adatkezeléssel okozott joghátrány (rájuk leadott negatív értékelés esetén) abban áll, hogy amennyiben negatív értékelés érkezik rájuk, abban az esetben a későbbiekben a számukra potenciálisan ajánlatot adni kívánó Vállalkozások nem adnak számukra ajánlatot annak érdekében, hogy a negatív értékeléssel rendelkező Érintett, mint Hirdető és a Vállalkozás között ne jöjjön létre vitás ügy ugyanazon, vagy hasonló okból, mint amely miatt a Érintettre korábban negatív értékelést adtak le. (Az Érintettre leadott pozitív tartalmú értékelés esetén ilyen hátrány sem áll fenn.) Az Érintettek oldalán hátrányként jelentkezik továbbá, hogy a rájuk vonatkozó a Vállalkozások által létrehozott információ esetlegesen hosszabb ideig is elérhető marad, mint személyes adat (az értékelt Érintett profiljának törléséig).

A NETeszereld Kft. az Érintettek érdekeinek védelme érdekében a személyes adatokat korlátozott ideig kezeli, a személyes adatokat törli az Érintett regisztrációjának törlését követően, így NETeszereld Kft. jogos érdeke ezen joghátrányt figyelembe véve meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt az adatkezelés időtartamára való tekintettel.

Figyelembe véve, hogy feltételezhető, hogy a Vállalkozások negatív értékelést az Érintettekre csak megalapozott okkal adnak le, olyan esetekben, amelyekben a negatív értékelés leadása valóban indokolt (pl. a vállalkozó díja kifizetésének elmulasztása) az Érintetteknek okozott joghátrány csekélyebb. A NETeszereld Kft. jogos érdekének érvényesülése mindenképpen meghaladja az Érintetteknek okozott esetleges hátrányokat.

A NETeszereld Kft. a jelen érdekmérlegelési tesztet elérhetővé teszi az Érintettek számára saját weboldalán, valamint részletesen tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelési tevékenységéről, az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az érdekmérlegelés eredménye:

A NETeszereld Kft. a fenti érdekmérlegelési teszt értelmében jogosult a Vállalkozások által a Hirdetőkre, mint Érintettekre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység folytatására, jogos érdeke alapján, tekintettel arra, hogy a NETeszereld Kft. jogos érdeke felülmúlja az Érintetteket az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben úgy vélik, hogy a NETeszereld Kft. az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével, vagy más módon megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, abban tiltakozhatnak az adatkezelés ellen a NETeszereld Kft-nél, vagy fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Oldaltörés

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban

A NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján adatkezelési tevékenységet végez a ’Hirdetők’ és a ’Vállalkozások’ között a neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül váltott üzenetekkel kapcsolatban.

Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül akár Hirdetőként, akár Vállalkozásként regisztrál, és ezt követően a neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül üzenetet vált egy másik felhasználóval („Érintett”).

Az adatkezelés jellege: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, reklamáció esetén hozzáférhetővé tétele az üzenetváltásban érintett Hirdetők és Vállalkozások részére.

Az adatkezelés célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül folytatott egyeztetések visszakereshetőségének biztosítása.

A vonatkozó jogi előírások, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság joggyakorlata (a NAIH/2018/2570/2/V és NAIH/2016/1684/2/V ügyszámok alatt hozott állásfoglalások), valamint a korábban hatályos személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye alapján a NETeszereld Kft. a fenti adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban érdekmérlegelést folytatott le a lent összefoglaltak szerint.

Az adatkezelés jogszerűsége:

A NETeszereld Kft. a fent rögzített adatkezelési tevékenységet a NETeszereld Kft., mint adatkezelő, azaz saját jogos érdekében végzi.

A NETeszereld Kft. Hirdetők és Vállalkozások számára nyújtja szolgáltatásait, abból a célból, hogy ezen tevékenysége során gazdasági hasznot realizáljon. Annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. platformjait használó Hirdetők és Vállalkozások a lehető legegyszerűbben közvetlenül a hirdetésre leadott ajánlat megtételét követően kommunikálhassanak egymással a NETeszereld Kft. a neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül is lehetővé teszi a felhasználók számára az üzenetváltást. A NETeszereld Kft. ezáltal egy magasabb minőségű szolgáltatást nyújt a felhasználóknak, hiszen az üzenetváltás lehetősége egy plusz funkció ahhoz képest, mintha a felhasználókat pusztán értesítenénk a másik felhasználó valamely (pl. telefonos, e-mailes) elérhetőségéről. A magasabb minőségű szolgáltatást feltételezhetően több felhasználó veszi igénybe, és a felhasználók jobb megelégedettségét szolgálja, ami közvetlenül elősegíti a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeinek érvényesülését.

A fent meghatározott adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos. A fenti célok (az üzenetváltást lehetővé tévő funkció, mint a szolgáltatás minőségét emelő tényező) más módon nem valósítható meg.

Ezen adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Érintettek maguk dönthetik el, hogy kívánnak-e a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikén keresztül üzenetet váltani, vagy sem. Az Érintetteknek lehetőségük van bármely más kapcsolattartási módot (pl.: telefon, e-mail stb.) igénybe venni az egymással való kommunikációhoz. Amennyiben valamely felhasználó nem kívánja a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikét üzenetváltásra használni, úgy a jelen adatkezelés szempontjából rá vonatkozó személyes adat nem keletkezik, ezért nem válik Érintetté.

Az NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikén keresztül történő üzenetváltás lehetőségével az Érintettek számára egyértelmű előnyként jelentkezik, hogy egy adott projekttel (a Hirdetők oldalán ez egy adott felújítás, a Vállalkozások oldalán ez egy Hirdető, mint megrendelő/ügyfél) kapcsolatos összes üzenetváltás (melyek visszakeresése később rendkívül fontos lehet) egy helyen elérhető.

Az Érintettek oldalán is jelentkező előnyökkel szemben az Érintetteknek az adatkezeléssel okozott joghátrány abban áll, hogy az általuk létrehozott információt (a küldött üzeneteket), mint személyes adatot a NETeszereld Kft. hosszabb ideig őrzi (az üzenetet küldő Érintett profiljának törléséig), illetve, hogy az az üzenetváltásban résztvevő másik fél számára is hosszabb ideig elérhető marad, illetve az üzenetváltás – esetlegesen Érintettre kedvezőtlen tartalma – más számára hozzáférhető, jogi igények érvényesítéséhez, esetlegesen az Érintett negatív megítéléséhez alapul szolgálhat.

A NETeszereld Kft. az Érintettek érdekeinek védelme érdekében a személyes adatokat ezért csak korlátozott ideig kezeli, a személyes adatokat törli az Érintett regisztrációjának törlését követően, így NETeszereld Kft. jogos érdeke továbbra is meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt az adatkezelés időtartamára való tekintettel is. Ezen túlmenően az adatok korlátozott hozzáférhetősége biztosítja, hogy az abban foglaltak bizalmassága nem sérül, az Érintett esetleges negatív megítélésére az üzenetküldés tartalma miatt másoknak nem nyílik lehetősége. ezzel szemben az üzenet tartalma nemcsak minőségbiztosítási szempontból, de az esetlegese jogi igények előterjesztése, illetve jogi védelem biztosítása érdekében is előnyt élvez az üzenetek kezelése.

A NETeszereld Kft. a jelen érdekmérlegelési tesztet elérhetővé teszi az Érintettek számára saját weboldalán, valamint részletesen tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelési tevékenységéről, az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az érdekmérlegelés eredménye:

A NETeszereld Kft. a fenti érdekmérlegelési teszt értelmében jogosult a Hirdetők és a Vállalkozások között NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikén keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység folytatására, jogos érdeke alapján, tekintettel arra, hogy a NETeszereld Kft. jogos érdeke felülmúlja az Érintetteket az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben úgy vélik, hogy a NETeszereld Kft. az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével, vagy más módon megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, abban tiltakozhatnak az adatkezelés ellen a NETeszereld Kft-nél, vagy fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Oldaltörés

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A neteszereld.hu weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban

A NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján adatkezelési tevékenységet végez a neteszereld.hu weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatban.

Az Érintettek köre: a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és Vállalkozás képviseletében a regisztrációt elvégző kapcsolattartó („Érintett”).

Az adatkezelés jellege: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Az adatkezelés célja: annak lehetővé tétele, hogy a regisztrált Vállalkozások igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, azaz ajánlatot tehessenek a Hirdetők által feladott hirdetésekkel kapcsolatban, és kereshetővé váljanak a „szakemberkereső” menüpont használatakor, illetve, hogy a Vállalkozások a weboldalon és a NETeszereld Applikációkba történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek.

A vonatkozó jogi előírások, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság joggyakorlata (a NAIH/2018/2570/2/V és NAIH/2016/1684/2/V ügyszámok alatt hozott állásfoglalások), valamint a korábban hatályos személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye alapján a NETeszereld Kft. a fenti adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban érdekmérlegelést folytatott le a lent összefoglaltak szerint.

Az adatkezelés jogszerűsége:

A NETeszereld Kft. a fent rögzített adatkezelési tevékenységet a NETeszereld Kft., mint adatkezelő, azaz saját jogos érdekében végzi.

A NETeszereld Kft. Hirdetők és Vállalkozások számára nyújtja szolgáltatásait, abból a célból, hogy ezen tevékenysége során gazdasági hasznot realizáljon. Annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. platformjait használni kívánó gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrálhassanak a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül, szükséges, hogy az ilyen Vállalkozások részére a regisztrációt egy természetes személy elvégezze.

A regisztráció során a Vállalkozások, mint felhasználók és ezek képviseletében eljáró személyek beazonosításához elengedhetetlenül szükséges bizonyos adatok megadása, melyek közül személyes adatok a gazdasági társasági formában működő Vállalkozás képviseletében a regisztrációt végző személy (kapcsolattartó) vezetékneve, keresztneve, telefonszáma és a regisztrációt végző személy által megadott jelszó HASH lenyomata.

A fent meghatározott adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos. A fenti célok (a gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrációja, a Vállalkozás és a NETeszereld Kft. között létrejövő szerződés teljesítése) más módon nem valósítható meg.

A regisztrációval kapcsolatban az Érintettek oldalán jelentkező, az Érintetteknek az adatkezeléssel okozott joghátrány abban áll, hogy az általuk a regisztrációkor megadott személyes adatokat a NETeszereld Kft. hosszabb ideig őrzi (a Vállalkozás profiljának törlésétől számított 5 évig).

Az Érintettek oldalán jelentkező hátránnyal szemben a NETeszereld Kft. jogos érdeke, hogy a Vállalkozásokkal létrejövő szerződését teljesítse, a Vállalkozások részére elérhetővé tegye szolgáltatásait.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A Hirdetők által a Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban

 

A NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján adatkezelési tevékenységet végez a Hirdetők által a neteszereld.hu weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül – a Simple Pay[i] fizetési szolgáltatás igénybevételével – történő kreditvásárlásokkal  kapcsolatban.

 

Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül Hirdetőként regisztrál, majd ezt követően a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül kreditet vásárol a Simple Pay fizetési szolgáltatás igénybevételével („Érintett”).

 

Az adatkezelés jellege: a személyes adatok továbbítása az OTP Mobil Kft. részére.

 

Az adatkezelés célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének és a Hirdetők elégedettségének növelése.

 

A vonatkozó jogi előírások, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság joggyakorlata (a NAIH/2018/2570/2/V és NAIH/2016/1684/2/V ügyszámok alatt hozott állásfoglalások), valamint a korábban hatályos személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye alapján a NETeszereld Kft. a fenti adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban érdekmérlegelést folytatott le a lent összefoglaltak szerint.

 

Az adatkezelés jogszerűsége:

 

A NETeszereld Kft. a fent rögzített adatkezelési tevékenységet a NETeszereld Kft., mint adatkezelő, azaz saját jogos érdekében végzi.

 

A NETeszereld Kft. ’Hirdetők’ és Vállalkozások számára nyújtja szolgáltatásait, abból a célból, hogy ezen tevékenysége során gazdasági hasznot realizáljon. Annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. platformjait használó Hirdetők könnyebben (tekintettel arra, hogy a Simple Pay fizetési rendszer számos weboldalon és applikációban elérhető, így annak használata sok felhasználó számára egyszerű, hétköznapinak mondható), és nagyobb számban (feltételezhető, hogy amennyiben az egyik legismertebb, és legtöbbet használt fizetési rendszer igénybe vehető a NETeszereld Platformokon, az elősegíti a platformokat használók, és a platformokon a kredittel megvásárolható szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedését), megfelelő biztonsággal vásárolhassanak kreditet a NETeszereld Kft-től, ezáltal végsősoron növelve a potenciális elégedett felhasználók számát, ezzel pedig elősegítsék a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeinek érvényesülését, szükséges, hogy a Hirdetők a NETeszereld Platformok használata és a kreditvásárlás során a Simple Pay rendszert is igénybe vehessék.

 

A fent meghatározott adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, alkalmas és arányos. A Simple Pay fizetési rendszer kizárólag a szükséges személyes adatok továbbításával képes működni (így a kreditek Simple Pay rendszeren keresztül történő vásárlásához ez elengedhetetlen) azaz a fenti célok más módon nem valósulhatnak meg.

 

Ezen adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Érintettek maguk dönthetik el, hogy kívánják-e a kreditek megvásárlásához a Simple Pay rendszert igénybe venni, vagy sem. Amennyiben valamely hirdető nem kívánja a Simple Pay rendszert igénybe venni, úgy a kreditek megvásárlására van más lehetősége is (pl. banki átutalás) mely esetben a jelen adatkezelés szempontjából rá vonatkozó személyes adat nem kerül továbbításra az OTP Mobil Kft. részére.

 

Az, hogy a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok használóinak lehetőségük van a Simple Pay fizetési rendszert is igénybe venni, számukra is hasznos, hiszen ezáltal egy általuk ismert, népszerű, biztonságos és gyors fizetési rendszeren keresztül vásárolhatnak kreditet.

 

Az Érintettek oldalán is jelentkező előnyökkel szemben az Érintetteknek az adatkezeléssel okozott joghátrány abban áll, hogy a kreditvásárlásukra vonatkozó egyes információk (A kreditet vásárló érintett e-mail címe. Az érintett számlázási adatai: számlázási név (vezetéknév és keresztnév), címadat (ország, megye, város, irányítószám), Az a tény, hogy az érintett, mint a NETeszereld weboldalon regisztrált felhasználó végezte-e a kreditvásárlást, vagy saját „harmadikfeles” azonosítójának felhasználásával, Az érintett telefonszáma (opcionálisan megadható a Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéskor).), mint személyes adatok továbbításra kerülnek egy harmadik személy, az OTP Mobil Kft. részére.

 

A NETeszereld Kft. jogos érdekének érvényesülése a fentiek alapján mindenképpen meghaladja az Érintetteknek okozott esetleges hátrányokat. Tekintettel arra, hogy a kreditvásárlás és a Simple Pay használata Hirdetők számára nem kötelező, hanem csak lehetőség, így a NETeszereld Kft. jogos érdeke és a Hirdetők személyes adatainak kezeléséből (továbbítás) eredő joghátrány között nincs egyensúly, a NETeszereld Kft. jogos érdeke meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt.

 

A NETeszereld Kft. az Érintettek érdekeinek védelme érdekében a személyes adatokat korlátozott ideig kezeli, a személyes adatokat törli az Érintett regisztrációjának törlését követő 5. év után, így NETeszereld Kft. jogos érdeke továbbra is meghaladja az Érintetteknek okozott csekély joghátrányt.

 

A NETeszereld Kft. a jelen érdekmérlegelési tesztet elérhetővé teszi az Érintettek számára saját weboldalán, valamint részletesen tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelési tevékenységéről, az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Az érdekmérlegelés eredménye:

 

A NETeszereld Kft. a fenti érdekmérlegelési teszt értelmében jogosult a Hirdetők, mint érintettek kreditvásárlása során a Simple Pay használatához szükséges személyes adatokat továbbítani az OTP Mobil Kft. részére, tekintettel arra, hogy a NETeszereld Kft. jogos érdeke felülmúlja az Érintetteket az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben úgy vélik, hogy a NETeszereld Kft. az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével, vagy más módon megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, abban tiltakozhatnak az adatkezelés ellen a NETeszereld Kft-nél, vagy fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

[i] Az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Hungária Center irodaház 4. emelet; Cg.: 01-09-174466; Adószám: 24386106-2-42) által nyújtott fizetési szolgáltatás és fizetési rendszer, melyen keresztül a felhasználók megvásárolhatják a NETeszereld Kft. által térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaihoz szükséges krediteket.