Adatkezelési Tájékoztató

A jelen dokumentum a NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, vagy „Adatkezelő”) adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

A NETeszereld Kft. üzemelteti a „neteszereld.hu/” webcímen keresztül elérhető weboldalt, valamint az App Store és a GooglePlay áruházakban elérhető „NETeszereld” applikációt, melyek célja egy olyan internetes platform működtetése, melyen keresztül a platformot használó – főként magánszemély – „Hirdetők” kapcsolatot teremthetnek olyan szintén nálunk regisztrált „Vállalkozásokkal”, amelyek szakmai segítséget nyújthatnak a Hirdetőknek olyan területeken (pl. különböző szakipari munkák), amelyeken a Hirdetők nem rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, ezért az adott területen megfelelő szakértelemmel rendelkező Vállalkozások igénybevételére szorulnak.

Ezen tevékenység végzése során a NETeszereld Kft. szükségképpen kezel bizonyos személyes adatokat. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az, hogy tájékoztassuk azon felhasználóinkat, akiknek a személyes adatait kezeljük, és ezért a vonatkozó jogi előírások alapján „érintettnek” minősülnek, hogy az ilyen adatkezelési tevékenységet mely adataikkal kapcsolatban és miért végezzük, továbbá, hogy tájékoztassuk őket legfontosabb jogaikról.

Amennyiben az adatkezelési tevékenységünkről, az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakról és az ahhoz kapcsolódó jogaikról részletesebben kívánnak tájékozódni, kérjük látogassanak el a neteszereld.hu/adatkezelesi-szabalyzat webcímre és olvassák el Adatkezelési Szabályzatunkat.

Az általunk végzett adatkezelési tevékenységek, az Adatkezelések célja, a Személyes Adatok köre, azok forrása, az Adatkezelések jogalapja, a Személyes Adatok tárolásának ideje

1. A weboldalon regisztráló Hirdetők, mint érintettek adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységek:

1.1. A regisztrációval kapcsolatban a Hirdetők, mint érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése (az Adatkezelő által az érintetteknek nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele érdekében).

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és a Hirdetőként történő regisztrációt elvégzi, ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül.

Vezetéknév (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől (azaz a szerződés megszűnésétől) számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Keresztnév (az érintettől származó).

Célja: a szerződéses jogviszony létrehozása, a szerződés teljesítése (azaz annak lehetővé tétele, hogy az érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, az ezekbe történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek).

E-mailcím (az érintettől származó).

A Hirdető által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó).

1.2. A profilkép feltöltésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon Hirdetőként regisztrált (és ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül) és ennek során profilképet tölt fel.

Profilkép (az érintettől származó), a profilkép feltöltése nem kötelező.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztráció törléséig (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének javítása.

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

1.3. A munkák meghirdetésével kapcsolatos általános adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel.

Vezetéknév (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Keresztnév (az érintettől származó).

Az érintett által feladni kívánt hirdetés megnevezése (az érintettől származó).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása a Vállalkozások részére.

A hirdetés kiválasztott kategóriája, melyben az érintett egy Vállalkozás segítségét kívánja igénybe venni (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy az érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, és így az érintettek és a hirdetésekre jelentkező Vállalkozások között szerződés jöhessen létre.

Az érintett által a munkáról adott leírás (az érintettől származó).

A csatolmányként feltöltött file-ok (az érintettől származó).

A privát invitáció esetén az érintett által kiválasztott Vállalkozások neve (az érintettől származó).

1.4. A Hirdetők, mint érintettek által a Vállalkozásokra leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le a Vállalkozásról.

A Vállalkozásra leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az érintettől származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt Vállalkozás profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

A Vállalkozásra leadott szöveges értékelés (az érintettől származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének és a Hirdetők elégedettségének növelése.

1.5. A Vállalkozások által a Hirdetőkre, mint érintettekre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke.

Minden olyan természetes személy Hirdető, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le a szerződő Vállalkozás az érintettről.

Az érintettre leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az értékelést leadó Vállalkozástól származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt érintett profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

Az érintettre leadott szöveges értékelés (az értékelést leadó Vállalkozástól származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése.

1.6. A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással ezen platformok valamelyikén keresztül üzenetet vált.

Az érintett által a Vállalkozásnak küldött üzenetek szövege (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől (azaz a szerződés megszűnésétől) számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, reklamáció esetén hozzáférhetővé tétele az üzenetváltásban az érintett és a Vállalkozások részére.

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül folytatott egyeztetések visszakereshetőségének biztosítása.

1.7. A Hirdetők, mint érintettek által igénybe venni kívánt, „térítés ellenében” (kredittel megvásárolható) szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

1.7.1. A Hirdetők, mint érintettek által igénybe venni kívánt, „térítés ellenében” (kredittel megvásárolható) szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

 

Jogalap:

jogszabályi kötelezettség teljesítése (az egyes kredittel megvásárolható szolgáltatások nyújtásával összefüggésben).

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül kreditet vásárol.

Az érintett által megvásárolt és az általa felhasznált kreditek száma (az érintettől származó).

A számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek adatok 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Az érintett (Hirdető) kredit tárcájának tartalmára vonatkozó információk (fel nem használt kreditek) esetében a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A kredit megvásárlásának módjától függően: a bankkártyás fizetés ténye, az átutalt összeg jóváírásának ténye, az OTP Simple használatával történő fizetés ténye (a NETeszereld Kft. számlavezető bankja által létrehozott adat).

 

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

A kredit felhasználása esetén a lebonyolított tranzakció azonosítója (a NETeszereld Kft. által fenntartott informatikai rendszer által automatikusan generált adat).

 

Célja: A NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások „megvásárlásához” szükséges kreditek értékesítése, azok jóváírása az érintett Hirdető kredit tárcájában, az ilyen vásárlásokkal kapcsolatos jogszabályok által előírt számlázási és könyvelési kötelezettségek teljesítése a NETeszereld Kft. által.

Számlázási név (az érintettől származó).

 

Címadatok (irányítószám, város, az utcanév és a házszám (épület, emelet, ajtó)) (az érintettől származó).

 

1.7.2. A Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: a NETeszereld Kft. jogos érdeke[1].

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül – a Simple Pay használatával –  kreditet vásárol.

A kreditet vásárló érintett e-mail címe.

Az érintett (Hirdető) regisztrációjának törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok továbbítása az OTP Mobil Kft. részére.

 Az érintett számlázási adatai: számlázási név (vezetéknév és keresztnév), címadat (ország, megye, város, irányítószám).

a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése.

 Az a tény, hogy az érintett, mint a NETeszereld weboldalon regisztrált felhasználó végezte-e a kreditvásárlást, vagy saját „harmadikfeles” [1] azonosítójának felhasználásával

 

[1] Ilyen „harmadikfeles” azonosító lehet pl. Google vagy Facebook fiók.

 

Az érintett telefonszáma (opcionálisan megadható a Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéskor).

 

 

[1] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[2] Ilyen „harmadikfeles” azonosító lehet pl. Google vagy Facebook fiók


2. A weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő, és egyéni vállalkozási formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység:

2.1. A weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: a NETeszereld Kft. jogos érdeke.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és Vállalkozás képviseletében a regisztrációt elvégzi.

Kapcsolattartói vezetéknév (az érintettől származó).

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása a Hirdetők részére.

Kapcsolattartói keresztnév (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy a regisztrált Vállalkozások igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, azaz ajánlatot tehessenek a Hirdetők által feladott hirdetésekkel kapcsolatban, illetve, hogy a Vállalkozások a weboldalon és a NETeszereld Applikációkba történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek.

Kapcsolattartói e-mailcím (az érintettől származó).

Kapcsolattartói telefonszám (az érintettől származó).

A regisztrációt végző személy által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

2.2. A weboldalon regisztráló egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és egyéni vállalkozóként, mint Vállalkozás a regisztrációt elvégzi (és ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül).

Vezetéknév (az érintettől származó).

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása továbbítása a Hirdetők részére egy hirdetésre történő jelentkezés esetén..

Keresztnév (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy a regisztrált érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, azaz ajánlatot tehessenek a Hirdetők által feladott hirdetésekkel kapcsolatban illetve, hogy a Vállalkozások a weboldalon és a NETeszereld Applikációkba történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek.

E-mailcím (az érintettől származó).

Telefonszám (az érintettől származó).

Cím (az érintettől származó).

A regisztrációt végző személy által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

Adószám (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

Egyéni vállalkozói engedély száma (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

Azon földrajzi terület megjelölése (megye, helység), ahol a Vállalkozás a tevékenységét folytatja. (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

2.3. A profilkép feltöltésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

 

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon Vállalkozásként regisztrált és ennek során profilképet tölt fel.

Profilkép (az érintettől származó), a profilkép feltöltése nem kötelező.

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének javítása.

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

2.4. Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek által a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kreditek vásárlásához kapcsolódó adatkezelés

A NETeszereld Kft. által a neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül a Vállalkozások számára kínált egyes szolgáltatásokat – az ÁSZF-ben részletesen kifejtettek szerint – a Vállalkozások a NETeszereld Kft-től előzetesen megvásárolt kreditek felhasználásával vehetik igénybe. Ezzel kapcsolatban az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek személyes adataival kapcsolatban az adatkezelési tevékenységet az alábbiak szerint végezzük.

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

 

Jogalap:

jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Minden olyan egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozás, amely természetes személyként eljárva a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül kreditet vásárol.

Az érintett által megvásárolt és az érintett által felhasznált kreditek száma (az érintettől származó).

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Az érintettek kredit tárcájának tartalmára vonatkozó információk (fel nem használt kreditek) esetében a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A kredit megvásárlásának módjától függően: a bankkártyás fizetés ténye, az átutalt összeg jóváírásának ténye, az OTP Simple használatával történő fizetés ténye (a NETeszereld Kft. számlavezető bankja által létrehozott adat).

 

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

A kredit felhasználása esetén a lebonyolított tranzakció azonosítója (a NETeszereld Kft. által fenntartott informatikai rendszer által automatikusan generált adat).

 

Célja: A NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül az érintett által (térítés ellenében) igénybe vehető szolgáltatások „megvásárlásához” szükséges kreditek értékesítése, azok jóváírása az érintettek kredit tárcájában, az ilyen vásárlásokkal kapcsolatos jogszabályok által előírt számlázási és könyvelési kötelezettségek teljesítése a NETeszereld Kft. által.

Számlázási név (az érintettől származó).

 

Címadatok (irányítószám, város, az utcanév és a házszám (épület, emelet, ajtó)) (az érintettől származó).

 

Adószám (az érintettől származó).

 

2.5. A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül Hirdetésre jelentkezik, és legalább egy Hirdetővel ezen platformok valamelyikén keresztül üzenetet vált.

Az érintett (Vállalkozás) által a Hirdetőnek küldött üzenetek szövege (az érintettől származó).

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Vállalkozás profiljának törléséig kerülnek megőrzésre az adatok (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, reklamáció esetén hozzáférhetővé tétele az üzenetváltásban érintett Hirdetők és Vállalkozások részére.

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül folytatott egyeztetések visszakereshetőségének biztosítása.

2.6. Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek által feltöltött referenciamunkákkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat Vállalkozásként vagy Vállalkozás képviseletében használja és a profiladatai közé referenciamunkákról készített fényképet tölt fel.

A regisztrált érintett (Vállalkozás) profiladatai közé feltöltött fényképe.

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: annak elősegítése, hogy a Hirdetők előzetesen jobban megismerhessék az egyes Vállalkozásokat, felmérhessék a Vállalkozások által nyújtott szolgáltatások minőségét, ezáltal a NETeszereld Kft. által nyújtott közvetítői szolgáltatást a felhasználók (Hirdetők és Vállalkozások egyaránt) nagyobb megelégedettséggel vehessék igénybe, így elősegítve a Hirdetők, a Vállalkozások és a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeit.

2.7. Az egyéni vállalkozóként működő Vállalkozásként, mint érintett, a Hirdetőkre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke.

Minden olyan természetes személy Vállalkozás, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le egy Hirdetőre vonatkozóan a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül.

A Hirdetőre leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az érintettől származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt Hirdető profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

A Hirdetőre leadott szöveges értékelés (az érintettől származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése és a Vállalkozások elégedettségének növelése.

3. Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A jelen szabályzatban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteknek a NETeszereld Kft-vel, mint adatkezelővel szemben az alábbi jogai, illetve jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

Tájékoztatás kérés

Amennyiben a NETeszereld Kft az Ön adatait kezeli, akkor bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adataik kezeléséről, azaz arról, hogy mely adatait, milyen célból, milyen jogalappal és milyen módon kezeli. (A NETeszereld Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, melyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.) A NETeszereld Kft-től az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól másolatot kérhet. (A másolatokért a NETeszereld Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.)

Helyesbítés

Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármely adata pontatlan, akkor kérheti az adat helyesbítését.

Tiltakozás

Amennyiben az adatkezelés a NETeszereld Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekéből szükséges, azonban Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés indokolatlan, vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból Ön számára sérelmes az adatkezelés, akkor tiltakozhat az ellen. a tiltakozással egyidejűleg kérheti az adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is. A tiltakozás alapján a NETeszereld Kft mérlegeli a tiltakozás indokait és legkésőbb egy hónapon belül értesíti az álláspontjáról. Tájékoztatjuk, hogy a tiltakozás teljesítése megtagadható, ha az megalapozatlan vagy túlzó.

Törlés, Korlátozás

Amennyiben a személyes adatainak kezelése már nem szükséges, nincs jogalapja, illetve az adatkezelés jogellenes, akkor Ön kérheti az adatai törlését.

Fentieknek megfelelően, kérheti az adatai törlését, ha az

  • Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, vagy az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történt, és a hozzájárulását visszavonta, vagy
  • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
  • az Ön adatait jogallenesen kezeli a NETeszereld Kft. vagy
  • az Ön adatait az adatkezelőre vonatkozó uniós, vagy magyar jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Fentieken túlmenően Ön kérheti, hogy a NETeszereld Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja az adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a személyes adatok pontosságának ellenőrzése tart;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a NETeszereld Kft.-nek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozása elbírálása tart.

A korlátozás ideje alatt az Ön adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a NETeszereld Kft. Önt előzetesen tájékoztatja.

-

4. A jogorvoslathoz való jog

A NETeszereld weboldalt és a NETeszereld applikációkat használó Hirdetők és természetes személy Vállalkozások a személyes adataik kezelésével kapcsolatos sérelem esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

vagy pert indíthat a lakóhelyük (tartózkodási helyük) szerint illetékestörvényszéken